Eğlen Öğren

.

Lego® ile eğlenerek öğren

EDUTAINMENT (Eğitim+Eğlence = Eğlenerek Öğrenme)

Bizler öğrencilerin eğitim süreçlerine, öğrenme kapasitelerini geliştirerek ve onlara doğru ortamları hazırlayarak dahil olmak gerektiğini düşünüyoruz. Her çocuğun öğrenme tarzının ve edindiği bilgileri uygulamasının farklı olduğunu biliyoruz, ancak bildiğimiz bir başka şey de başarılı bir eğitimde anahtar unsurun eğlence olduğu.

Bu yüzden de titizlikle çalışarak, eğlenerek öğrenme metodunu kullandığımız uygulamalı atölyelerimizi geliştirdik. Programımızı geliştirirken sarmal öğrenme ve PMP metotlarını kullandık.

Genç Mühendisler girişiminin çıkış noktası fen, teknoloji, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği ve matematik alanlarındaki komplike eğitim konuları için basit öğrenme çözümleri sunmak.

Bunu nasıl yapıyoruz?

Öncelikle, öğretmek istediğimiz konularına dair ilgi çekici hikâyeler veya deneylerle başlayıp çocuklarda merak uyandırıyoruz. 10-15 dakika süren teorik bölümden hemen sonra öğrenciler atölyenin uygulamalı aşamasına geçiyorlar ve öğrendikleri konuyla bağlantılı bir model inşa ediyorlar. Böylelikle anlatılan konuyu hem çok daha iyi kavrıyorlar hem de inşa aşamasında oldukça eğleniyorlar.

İlkokul çağındaki öğrencilerin gelecekte ne iş yapacaklarını ya da gelecekteki iş kollarının neler olacağını kesin olarak öngörmek mümkün değil; ancak eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi, yeni şeyleri öğrenme merakını ve bu donanımlarını uygulamaya dökme becerilerini geliştirerek onları geleceğe çok daha iyi hazırlayabiliriz.

Sarmal Öğrenme Metodu

Eğitmenlerimiz bir dersin konusuna ait ilk bilgileri ve terimleri başlangıç seviyesinde, basit deneyler veya kısa hikâyeler eşliğinde anlatır. Bir sonraki adımda ise önceden anlatılan bilgiler bu kez yeni konular kapsamında daha ayrıntılı ve derinlemesine işlenir. Böylece her adımda bir öncekinden daha derine inilir.

Sarmal öğrenme metodu Genç Mühendisler programındaki her atölye çalışmasında uygulanan bir tekniktir. Metot, hem her bir programda hem de Big Builders’tan başlayarak Robotics’in sonuna kadar programların genelinde uygulanmaktadır.

 PMP

Genç Mühendisler’in her programı için kullandığı üç öğrenme tekniği; Problem temelli, Model temelli ve Proje temelli öğrenmedir.

  • Problem Temelli Öğrenme: Çocuklar modellerini, atölyede sırasında dikkat çekilen bir problemi çözmeye yönelik olarak geliştirirler.
  • Model Temelli Öğrenme: Çocuklar atölye sırasında öğrendikleri konuyu, inşa ettikleri modelde bizzat uygulamaya koyarlar.
  • Proje Temelli Öğrenme: Projeyi başından sonuna kadar planlayıp yürüten çocuklar, hem takım halinde çalışıp sunum yapmayı hem de organize olmayı ve zaman yönetimi yapmayı öğrenirler.

Neye inanıyoruz?

Öncelikle çocuklardaki o müthiş öğrenme arzusuna inanıyoruz ve sizin de buna inanmanızı istiyoruz.

Çocukları eğitmenin, onlara kendileri ve dünya hakkında bir şeyler öğretmenin en iyi yolunun oyunlar olduğuna inanıyoruz.

Sınıf içinde klasik yöntemlerle ders anlatmak çoğu zaman yeteri kadar ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmuyor. Oysa öğrenme arzusunun temel motivasyonu meraktır.

Genç Mühendisler’in eğitim programları çocuklara, bilimsel ilkeleri oyunlarla, yaşayarak gösterme ve anlatma şansı veriyor. Öğrencilerimiz “oyun” becerilerini geliştirmek için, kullandıkları malzemeleri tanımaları gerektiğini ve atölyede anlatılan konuları kavramak zorunda olduklarını fark ediyorlar.

Çocukların kendilerine anlatılan konuları tam anlamıyla anlayabilmesi için, onlarla doğru şekilde iletişim kurmak gerektiğine inanıyoruz.