Yüz Yüze STEM Atölyeleri Yaz Programı

.

 

ETKİNLİK ADI: Yüz yüze STEM Atölyeleri Yaz Programı

TARİH: 20 Haziran itibariyle Cumartesi günleri

YER VE SAATLER: 

Maslak Kolektif House:

Big Builders (4-5 yaş) – Cumartesi 11:00 – 12:30

Bricks Challenge (6-10 yaş) – Cumartesi 13:00 – 14:30

ÜCRET: 

Atölye ücreti Big Builders için 180 TL, Bricks Challenge için 220 TL’dir.

Kayıt Formu

ETKİNLİK HAKKINDA:

e² Genç Mühendisler atölyeleri, çocuklara erken yaşlarda STEM (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarını sevdirmeyi ve çevrelerindeki nesnelerin çalışma prensiplerini öğrenmelerini amaçlar. Atölyelerimizde öğrencilerimiz, işleyeceğimiz konunun deneyler ve/veya hikâyelerle zenginleştirilmiş kısa bir teorik anlatımının ardından onlara temin ettiğimiz özel kitler ile 3 boyutlu modeller inşa ederler. Bu sırada hem çok eğlenir hem de konuyu uygulamalı olarak görerek pekiştirirler.

BIG BUILDERS:

Oyun temelli Big Builders programı, anaokulu öğrencilerini küçük yaşlarda fen biliminin temelleri ile tanıştırır; yaratıcılık ve bağımsız problem çözme becerilerinin, aynı zamanda iletişim ve motor becerilerinin de gelişmesine yardımcı olur.

BRICKS CHALLENGE:

Bricks Challenge programı, ilkokul öğrencilerine temel fizik yasalarını ve basit mekanizmaları eğlenceli bir şekilde öğretirken, onları yaratıcı olmaya teşvik edip problem çözme becerilerini güçlendirir.